Ouddorp

Ouddorp

Het wapen van Dirksland werd op 24 juli 1816 aan de Zuid-Hollandse gemeente Dirksland in gebruik bevestigd.
Het wapen van Ouddorp werd op 24 juli 1816 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Ouddorp in gebruik bevestigd.
Vanaf 1 januari 1966 tot 1 januari 2013 maakte Ouddorp deel uit van de gemeente Goedereede.
Het wapen van Ouddorp is daardoor komen te vervallen.
De blazoenering van het wapen luidde als volgt: “Gevierendeeld; het eerste van zilver, beladen met een poort van keel, waaruit is rijdende een ruiter van lazuur, gezeten op een paard van sabel; het tweede van lazuur, beladen met 2 voetboogen door een lint en sautoir zamengebonden, alles van goud; het derde van goud, beladen met een papegaai van sinopel, zittende op een tak geplaatst op een terras, alles van sabel; het vierde van zilver, beladen met eene burgt van keel, staande op een terras van sijnople”.
De heraldische kleuren in het wapen zijn zilver (wit), keel (rood) lazuur (blauw), sabel (zwart), goud (geel) en sinopel (groen).
De vier kwartieren van het wapen zijn de wapens van de vier heerlijkheden of polders waaruit de gemeente is ontstaan: in het eerste het wapen van Oudeland (het eigenlijke wapen van Ouddorp) met de burcht, in het tweede dat van Oude Nieuwland met de kruisbogen, in het derde het wapen van West Nieuwland met de papegaai, en in het vierde dat van Ouden Oostdijk met het kasteel.
Deze vier wapens worden reeds in 1716 op een bodebus in deze combinatie afgebeeld, maar de afzonderlijke wapens voor de verschillende heerlijkheden worden nog als zodanig vermeld in 1799.
Bron: Streekmuseum Goeree-Overflakkee