Melissant

Melissant

Geen Geit, maar een stoere leeuw staat centraal voor het geitendorp van Goeree-Overflakkee!

Het wapen van Melissant werd op 24 december 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Melissant in gebruik bevestigd. De gemeente was op 1 april 1817 afgesplitst van Dirksland.

Van 1 januari 1966 tot 1 januari 2013 maakte Melissant opnieuw deel uit van de gemeente Dirksland. Het wapen van Melissant is daardoor komen te vervallen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt: “Van zilver beladen met een gedamde fasce van keel en zilver van 3 strepen, en chef verzeld van een gaande leeuw van goud, en en pointe van een keper van keel”.

De heraldische kleuren in het wapen zijn zilver (wit), goud (geel) en keel (rood). Het kleurgebruik voldoet niet aan de in de heraldiek gebruikelijke regels, die een combinatie van metaal op metaal (in dit geval goud op zilver) niet toestaan. Het is daarmee een raadselwapen.

Het wapen is het heerlijkheidswapen dat Melissant aan het einde van de achttiende eeuw voerde; de herkomst ervan is onbekend. In de Nieuwe Cronijk van Zeeland wordt als heerlijkheidswapen een ander wapen gegeven, namelijk een gedeeld schild van keel en goud, boven beladen met drie ganzenpoten van goud en onder van een krab van keel.

Op de Generale Caarte van den Lande van Voorne inden Lande van Over Flacquee uit 1701 wordt echter al het latere gemeentewapen beschreven. Bakker vermeldt het ook in 1799.

Bron: Streekmuseum Goeree-Overflakkee