Herkingen

Herkingen

Geen Geit, maar een stoere leeuw staat centraal voor het geitendorp van Goeree-Overflakkee!

Het wapen van Melissant werd op 24 december 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Melissant in gebruik bevestigd. De gemeente was op 1 april 1817 afgesplitst van Dirksland.

Het wapen van Herkingen werd op 24 december 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Herkingen in gebruik bevestigd. Dit duurde tot 1966 toen Herkingen opging in de gemeente Dirksland.
Het wapen van Herkingen is daardoor komen te vervallen.
De blazoenering van het wapen luidde als volgt: “Van zilver, beladen en chef van twee en en pointe van een krabben en in het midden van een oester alles van sabel”.
De figuren zouden volgens Sierksma duiden op de voor de kust voorkomende oesterbanken en krabben.