Goedereede

Goedereede

Het wapen van Goedereede werd op 24 juli 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Goedereede in gebruik bevestigd.
Na toevoeging van Ouddorp en Stellendam in 1966 wijzigde het wapen minimaal tot 2013 de gemeentelijke herindeling de gemeente Goedereede werd opgeheven.
De blazoenering van het wapen van 24 juli 1817 luidde als volgt: “Van keel beladen met 2 torens en hun verder metselwerk, door 2 ketenen aan elkander geklonken, waaronder eene zee is aanbruischende, alles van zilver, op iedere toren eene vaan van keel, waarop een klimmende leeuw van goud en aan den buitenkant der torens 2 omgekeerde ankers van sabel”.
Het wapen is waarschijnlijk een sprekend wapen en werd reeds vrijwel eender beschreven in De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver uit 1793. De voorstelling is bekend van stadszegels uit de zestiende eeuw.
Bron: Streekmuseum Goeree-Overflakkee
Wisten jullie dat Goedereede het enige dorp op Goeree-Overflakkee is met stadsrechten? Het dorp kreeg deze in 1312.