Dirksland

Dirksland

Het wapen van Dirksland werd op 24 juli 1816 aan de Zuid-Hollandse gemeente Dirksland in gebruik bevestigd.
Op 1 januari 1966 is de gemeente uitgebreid met Herkingen en Melissant, waarna op 10 augustus 1966 bij Koninklijk Besluit een nieuw wapen is toegekend.
De blazoenering van het wapen uit 1816 luidde als volgt: “Van lazuur beladen met 3 golvende fasces, en verzeld van 3 vogelklaauwen, staande 2 en chef en een en pointe”, alles van goud.
De oudst bekende afbeelding van het wapen dateert van 1673. Het toont een schild van goud, waarop drie golvende dwarsbalken, vergezeld van 3 ganzenpoten.
Bij de aanvraag van het wapen zijn geen kleuren aangegeven, waardoor het door de Hoge Raad van Adel is verleend in de rijkskleuren: gouden stukken op een blauw veld. De vogelpoten van roofvogels.
Toen na de gemeentelijke herindeling in 1966 een nieuw wapen moest worden gemaakt, zijn de roofvogelpoten weer gewijzigd in de oorspronkelijke ganzenpoten en zijn de kleuren hersteld.
Het Streekmuseum heeft gekozen het wapen van 1817 als basis te gebruiken met de ganzenpoten uit het wapen van 1966.
Bron: Streekmuseum Goeree-Overflakkee